Registrering av leieboere

For registrering av leieboer(e) gå til TOBB sine sider, www.tobb.no, og legg inn hvem som leier av deg der.

Klikk deg inn på MIN SIDE
Logg deg inn
Velg «Min side» etter du har logget deg inn og videre «Min bolig»
Du skal nå ha dette bildet og kan herfra registrere din leietaker