Avfallshåndtering

Vedlegg til Husholdsregler for Ilsvika Garden

Håndtering av avfall i Ilsvika Garden Containere er plasserte ved nedkjørsel til P-kjeller:

 • Restavfall
  Skal legges i containerne merket restavfall.
  Restavfall skal ikke legges på bakken, prøv heller åpningen på motsatt side.
 • Papp & Papir
  Skal legges i containerne merket papp og papir.
  Esker eller poser med papir skal ikke settes på bakken prøv heller åpningen på motsatt side.
 • Plast
  Skal legges i containerne merket plast.
  Esker eller poser med papp skal ikke settes på bakken, prøv heller åpningen på motsatt side.

  Annet avfall:

 • Glass & metall
  Nærmeste container for glass og metall finnes i retning sentrum ved Hanskemakerbakken.
 • Miljøavfall
  Hver leilighet har fått utlevert rød boks til spesial og miljøavfall. Denne boksen tømmes på egnet mottakssted eller på oppfordring fra kommunen.
 • Større gjenstander som ikke går å kaste i containerne
  Skal beboere selv frakte vekk.
  For eksempel til kommunens gjennbrukstasjon på Heggstadmoen.

Det skal ikke hensettes avfall og/eller gjenstander i området rundt containerne eller i fellesarealer tilhørende Ilsvika Garden.

Etterlatt avfall (eks. flyttesøppel) fører til ekstrautgifter i forbindelse med opprydding og bortkjøring. Dette må du som beboer i Ilsvika Garden betale for i form av økte fellesutgifter.

For spørsmål angående håndtering av avfall i Ilsvika Garden kontakt styret; post@ilsvikagarden.com eller pr brev til postkasse merket ”Post til Ilsvika Garden” som er plassert i kjeller hus A, på vegg i rommet mellom garasjekjeller og Coop Prix.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *